Hábitats ZEC fluviales. 1:10.000. Año 2004

Datuak eta baliabideak

Anformazio gehigarria

Eremu Balioa
Izenburua Hábitats ZEC fluviales. 1:10.000. Año 2004
Deskribapena

El conjunto de datos contiene el inventario de Hábitats de espacios fluviales de la Red Natura 2000 de Navarra a escala 1:10.000.

Gako-hitzak
Eguneratze maiztasuna
Estaldura geografikoa Nafarroako Foru Erkidegoa
Denbora-estaldura
Data originala 2020-04-06T00:00:00
Baliabidearen iraunaldia
Beste baliabide batzuk
    Araudia
    Sail Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Ambiente. Servicio de Biodiversidad. y Gestión Ambiental de Navarra, S.A - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, S.A.

    Dataset extent

    Map data © OpenStreetMap contributors