Nafarroako Lan Sozietateen Erregistroan inskribatutako lan sozietateen indarreko datuak

Datuak eta baliabideak

Anformazio gehigarria

Eremu Balioa
Izenburua Nafarroako Lan Sozietateen Erregistroan inskribatutako lan sozietateen indarreko datuak
Deskribapena

Nafarroako Lan Sozietateen Erregistroan inskribatutako lan sozietateen (SL) zerrenda osoa erakusten du. Lan sozietate anonimoak eta lan sozietate mugatuak ageri dira, indarrean daudenak edo baja jakinarazi ez dutenak, informazioa azkenekoz eguneratu zen egunari dagokionez. Lan sozietateen datu hauek azaltzen dira: - InskripzioZk.: Nafarroako Lan Sozietateen Erregistroko entitatearen erregistro-zenbakia - InskripzioData: lan sozietatea noiz inskribatu zen Lan Sozietateen Erregistroan - SozietatearenIzena: entitatearen izena - EgoitzaSoziala: entitatearen egoitza sozialaren helbidea - Herria: entitatearen egoitza soziala zein herritan dagoen - PK: entitatearen egoitza sozialaren herriari dagokion posta kodea -IFZ: sozietatearen identifikazio fiskaleko zenbakia - IzaeraJuridikoa: sozietate anonimoa edo sozietate mugatua den - SozietatearenJatorria: lehendik zegoen sozietatea izanik, gerora lan sozietate bihurtu den edo berritik eratzen den unean berean lan sozietate gisa eratzen den - EraketaData: eraketa-egintza jasotzen duen eskritura publikoaren data - HelburuSoziala: entitatearen jarduera nagusia - CNAE92: jarduera ekonomikoen sailkapen nazionalaren 92. urteko kodea - SozietatearenKapitalHarpidetua: entitatearen kapital soziala - LanekoPartaidetzenKop.: entitatearen laneko akzioen edo partaidetzen kopurua - PartaidetzaKopuruOrokorra: entitatearen akzio edo partaidetza orokorren kopurua - PartaidetzarenBalioNominala: erakundearen akzio edo partaidetza bakoitzaren balioa eurotan - CNAE2009: jarduera ekonomikoen sailkapen nazionalaren 2009. urteko kodea

Gako-hitzak
Eguneratze maiztasuna

Every 1 egun

Estaldura geografikoa Nafarroako Foru Erkidegoa
Denbora-estaldura
Data originala
Baliabidearen iraunaldia
Beste baliabide batzuk
    Araudia
    Sail Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

    Dataset extent

    Map data © OpenStreetMap contributors