Datu-multzoaren identifikatzailea
Gobierno de Navarra
URL
gobierno-de-navarra
Erakundearen URI-a datos.gob.es-en.
http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A15002917
Izenburua
Nafarroako Gobernua
Deskribapena
Nafarroako Gobernua