Datu-multzoaren identifikatzailea:
Gobierno de Navarra
URL:
gobierno-de-navarra
Erakundearen URI-a datos.gob.es-en.:
http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A15002917
Izenburua:
{u'eu': u'Nafarroako Gobernua', u'es': u'Gobierno de Navarra'}
Deskribapena:
{u'eu': u'Nafarroako Gobernua', u'es': u'Gobierno de Navarra'}
: