Indarrean dauden Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen (ENS) datuak. Sozietate horiek Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroan inskribatuta egon behar dute

Datuak eta baliabideak

Anformazio gehigarria

Eremu Balioa
Izenburua Indarrean dauden Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen (ENS) datuak. Sozietate horiek Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroan inskribatuta egon behar dute
Deskribapena

Indarrean dauden ENSen zerrenda osoa agertzen da; deuseztatu ez diren sozietateak dira, Nafarroako ENSen Erregistroan izena emanda daudenak informazioaren azken eguneraketa egin zen egunean. Datu hauek biltzen ditu ENSei buruz: - NAFKOD: Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroan entitateak duen inskripzio zenbakia, bat datorrena Folioarekin eta Nafarroan entitate horrek duen identifikazio zenbakiarekin -IFZ: sozietatearen identifikazio fiskaleko zenbakia - IZENA.: entitatearen izena -ERANTZ.: entitateko bazkideen erantzukizun mota, sozietatearen zorrei dagokienez - DATA: erregistroan ageri den inskripzio data - HERRIA: entitatearen egoitza soziala zein herritan dagoen - HELBIDEA: entitatearen egoitza sozialaren helbidea -POSTA KODEA: entitatearen egoitza sozialaren herriari dagokion posta kodea -BAZKIDEAK: entitatearen bazkide kopurua, datuak hartzeko unean - EUROAK: sozietatearen kapital soziala, datuak hartzeko unean -ESTKOD: entitateak estatuan duen inskripzio zenbakia

Gako-hitzak
Eguneratze maiztasuna

1 egun

Estaldura geografikoa Nafarroako Foru Erkidegoa
Denbora-estaldura
Data originala
Baliabidearen iraunaldia
Beste baliabide batzuk
    Araudia
    Sail Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua