Datu-multzoaren identifikatzailea
Instituto de Estadística de Navarra
URL
instituto-de-estadistica-de-navarra
Erakundearen URI-a datos.gob.es-en.
http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A15002917
Izenburua
Nafarroako Estatistika Erakundea
Deskribapena
Nafarroako Estatistika Erakundea